Политика за поверителност

(в сила от 25.05.2018 г., изм. на 26.03.2020 г.)

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА?

„АРТ ФЕСТ“ ЕООД, ЕИК 130550061, със седалище и адрес за управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Сердика“ № 20, ет. 4, ап. 3 (наричано в тази политика за поверителност „ние“, „нашите“ или „ние“) притежава и управлява няколко мероприятия: Международен София Филм Фест, София филм фест на път, София филм фест за учащи, София Мийтингс и Дом на киното.

Ние сме ангажирани в това да защитаваме Вашите лични данни и този документ („Политика за поверителност“) описва начините, по които събираме лични Ви данни, как ги съхраняваме и използваме и как зачитаме правото Ви на поверителност.

Настоящата Политика за поверителност се прилага по отношение на следните уеб страници: https://siff.bg/, http://sofiameetings.siff.bg/, https://vp.eventival.com/siff/2021, https://online.siff.bg/, https://domnakinoto.com/, https://ontheroad.siff.bg/, https://students.siff.bg/, https://virtualmeetingssm.siff.bg/, а също така и по отношение присъствието ни в социалните мрежи.

Операторите на нашите онлайн услуги са ангажирани в това да защитават поверителността на Вашите лични данни. Ние ще третираме Вашите лични данни с необходимата поверителност и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните, както и съгласно тази Политика за поверителност.

Съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, „GDPR“) ние сме „администратор“ на Вашите лични данни.

В допълнение, за целите на тази Политика за поверителност:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице

Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

„Чувствителни лични данни“ включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не обработваме чувствителни лични данни, освен ако това е необходимо за изпълнението на нормативно установените ни задължения, напр. задълженията ни, произтичащи от трудовото или антидискриминационното законодателство. Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин чувствителни лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако изрично и писмено сме поискали тези данни от Вас и след като Ви потвърдим, че разполагаме с необходимите за това съгласия и че са изпълнени всички други законови изисквания за обработване на данните.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ГИ ОБРАБОТВАМЕ

Ние събираме и използваме личните данни, които ни предоставяте директно, например когато закупувате билети за нашите събития или кандидатствате за акредитация или регистрирате Вашия филм. В допълнение на информацията, която ни предоставяте, ние получаваме информация за Вас и от трети лица, които включват филмови институти и други партньорски организации относно филми и професионалисти в индустрията и социални мрежи за промоционални цели, в случаите, в които последвате нашите страници или профили.

Личните данни, които обработваме включват:

 • Базисна информация, като Вашето име (включително префикс), снимка, организацията, която представлявате или в която работите, и длъжността, която заемате.
 • Информация за контакт, като пощенски адрес, адрес на електронна поща (имейл адрес) и телефонен номер.
 • Финансова информация, като номер на Вашата кредитна/дебитна карта или банковата Ви сметка във връзка с конкретна трансакция.
 • Професионална информация, като Вашата професионална биография.
 • Техническа информация, като данни, които се генерират вследствие на използването на някой от уеб сайтовете ни или на интегрирано в тях приложение (апликация, плъгин и др.), както и информация, свързана с материали и комуникации, които ние получаваме от Вас или Ви изпращаме по електронен път.
 • Маркетингова информация и начини за контакт, като Вашите предпочитания за получаване на бюлетини от нас, както и Вашите предпочитания за комуникация.
 • Информация за посещенията на участниците на нашите събития, за тяхното присъствие в контекста на фестивала, София Мийтингс и други събития

По-долу можете да се запознаете с по-подробна информация относно целите, за които обработваме личните Ви данни:

1. Обработване на поръчките, които правите за билети и пропуски за организираните от нас събития и гарантиране допускането Ви на тези събития:

Във връзка с обработването на Вашата поръчка ние събираме данни като Вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, поръчани билети/пропуски. В случаите, в които се възползвате от отстъпка за учащ или пенсионер, ученическа/студентска книжка или документ за самоличност ще Ви бъдат изискани за потвърждение.

Събираме финансовата Ви информация за да обработим плащането на направената от Вас поръчка. Тези данни предоставяме на избраните от нас подизпълнители, предоставящи платежни услуги (например ePay.bg и доставчици на системи за плащане с банкови карти) или предоставящи услуги по извършването на електронни резервации („Ай Би Ес – България“ ЕООД).

Използваме данните Ви за контакт за да Ви информираме за статуса на поръчката Ви.

Използваме Вашите имена, адрес и единен граждански номер (ЕГН) за да подготвим сметки, фактури, кредитни/дебитни известия и протоколи за извършените от нас продажби.

Когато предоставяте лични данни, посредством формуляри на уеб сайтовете ни, полетата, които са маркирани със звездичка обозначават данните, предоставянето на които е задължително. Тези лични данни са ни необходими за целите на изпълнение на договорните ни отношения или за да Ви предоставим поискана от Вас услуга, или за изпълнение на наше законово задължение. В случай че не предоставите Личните данни, отбелязани със звездичка, това може да повлияе на и услугите, които можем да предоставим.

Правно основание:

Доколкото целите, за които обработваме горните лични данни са свързани с изпълнението на договор с Вас или предоставянето на услуга, поискана от Вас, правното основание е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

2. Получаване на достъп до онлайн прожекции

Имате възможност да създадете потребителски профил в нашите онлайн зони, като например https://online.siff.bg/. Тази регистрация е необходима за да можете да се възползвате от нашия стрийминг портал https://online.siff.bg/. Информацията, която е необходима за да Ви предоставим услугата е съответно отбелязана при процеса на регистрация. Потребителските профили не са публични и не могат да бъдат индексирани от търсачките.

За да осигурим ползването на нашия стрийминг портал https://online.siff.bg/ използваме доставчика на услуги Shift72 със седалище в Нова Зеландия. В контекста на предоставянето на портал за стрийминг, доставчикът може да има достъп до лични данни на потребителите на стрийминг портала (данни за влизане, IP адрес, информация за извършени плащания, данни за потреблението). За обработването на личните Ви данни сме сключили споразумение за обработка на данните съгласно чл. 28 от GDPR. Когато използвате стрийминг портала, личните данни могат да бъдат прехвърлени в трета страна извън ЕС, за която не е установено предоставянето на адекватно ниво на защита на данните. В тези случаи на трансфер са налице подходящи мерки за защита в съответствие с чл. 46 от GDPR. Ще се радваме да Ви предоставим доказателство за осигурените мерки за защита (стандартни клаузи за защита на данните) по всяко време, при поискване. За целта, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, дадени по-долу. Подробна информация за защитата на данните в Shift 72 можете да намерите тук: https://www.shift72.com/privacy-policy.

Правно основание:

Доколкото целите, за които обработваме горните лични данни са свързани с изпълнението на договор с Вас или предоставянето на услуга, поискана от Вас, правното основание е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

Също така използваме вашия IP адрес за осъществяване на геолокация за да можем да определим от кой регион посещавате нашия стрийминг портал и въз основа на тази информация да можем да показваме излъчваното съдържание.

Правно основание:

Правното основание за извършване на геолокация е член 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR. Легитимният ни интерес се изразява в това да гарантираме изпълнение на лицензионните ограничения, отнасящи се до определено съдържание.

3. Получаване на акредитация и регистрация на филм за Международния София Филм Фест или за София Мийтингс

За да Ви дадем възможност да участвате в Международния София Филм Фест или София Мийтингс, ние обработваме следните лични данни: имена, префикс, език на комуникация, адрес, организация и длъжност в организацията, телефонен номер, имейл адрес, уебсайт, продължителност на престоя, данните Ви за плащане, ако е приложимо, хотелът ви в София, ако е приложимо, националност, основна област на работа, принос към избрания филм, ако е приложимо, портретна снимка и Вашата професионална идентификация (напр. пропуск за пресата).

Ако сте представили филм, ние ще съхраняваме също така данните, свързани с филма и, ако е необходимо, самия филмов файл. Освен това ще съхраним данни за Вашето участие в Международния София Филм Фест и в София Мийтингс.

Участието Ви изисква регистрация в нашата организационна система, намираща се на следните линкове: https://vp.eventival.com/siff/2021 и https://virtualmeetingssm.siff.bg/login/.

Eventival е професионален инструмент за управление на събития, използван от много филмови фестивали по света, създаден от доставчик на услуги със седалище в Чешката република. Тези лични данни се използват стриктно за организация на Вашето участие (потвърждение за участие, пътуване, хотел, планиране и др.) и за да Ви бъде предоставена полезна информация за събитието.

B.square е b2b професионална платформа за управление на събития и професионални срещи, използван от много филмови фестивали и други индустрии по света, създаден от доставчик на услуги със седалище в Италия. Тези лични данни се използват стриктно за организация на Вашето участие (потвърждение за участие, заетости, планиране, присъствие в срещи и др.) и за да Ви бъде предоставена полезна информация за събитието.

Предоставяме тези данни на външни доставчици на услуги, само ако това е необходимо за изпълнение на договорните ни отношения с Вас. Ако бъде изпратен филм, ние ще предоставим данните Ви на журито за извършване на подбор, което жури е поело задължение за опазване сигурността на данните. Ако участвате във фестивала, данните ще бъдат предоставяни и с оглед организирането на сигурността на фестивала, настаняването в хотели, осъществяване на транспорт и това да Ви предоставим Вашите билети или акредитации. Ако имате нужда от виза за влизане в страната, ние ще информираме Министерството на външните работи и съответното посолство с оглед Вашето заявление за виза.

Правно основание:

Посоченото обработване на личните Ви данни се извършва с оглед това да изпълним нашето задължение, възникващо в резултат на предоставянето на филма Ви или Вашата акредитация (член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR)

За да защитим законните си интереси, ние публикуваме Вашите данни като участници и ги предоставяме на други членове на филмовата индустрия, които участват във фестивала, нашите спонсори и пресата. В преследването на същите интереси, а именно за насърчаване на създаването на контакти на международната филмова сцена, ние също публикуваме Вашите данни в каталога на фестивала. Освен това използваме Вашите данни, за да можем да Ви поканим на бъдещи фестивали и да Ви информираме за нашата програма.

Правно основание:

Този начин на обработване на личните Ви данни се извършва въз основа на претегляне на интересите (член 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR). Можете да възразите срещу това обработване по всяко време, като изпратите имейл на office@siff.bg.

4. Кандидатстванеза отворени позиции като наши служителиили доброволци. Сключване на договори с подизпълнителии жури на фестивала

Събираме и обработваме личните данни на кандидати за работа, доброволци и подизпълнители с цел провеждане на процеса на кандидатстване. Като част от процеса на кандидатстване се обработват всички лични данни, които въвеждате: име, eдинен граждански номер (ЕГН), дата на раждане, данни за контакт като адрес, имейл адрес, телефонен номер, професионална история, квалификация и / или образователна степен, снимка, информация за желаната заплата. Ние обработваме също личните данни на избраното жури на фестивала, които включват име, информация за контакт, професионална биография и снимка.

Ако кандидатът ни изпрати документите си за кандидатстване по електронен път, обработването се извършва по електронен път.

За целите на обработката на заявленията на доброволци можем да използваме нашия партньор Си Ви Ес България, като заявлението може да бъде подадено онлайн на https://cvs-bg.org/proekti/sofia-film-fest/, и който партньор обработва Вашите данни за целите на провеждане на процедурата за кандидатстване от наше име и при спазване на законовите изисквания. Задължили сме Си Ви Ес България да осигури защитата на данните като сме сключили договор за обработка на данните.

Използваме личните данни, които въвеждате изключително и само за обработка на вашето заявление за обявената позиция. Ако подпишем договор с Вас, Вашите данни ще се съхраняват за целите на обработването на трудовото/доброволческото правоотношение или това на подизпълнител или член на фестивалното жури и в съответствие със законовите изисквания.

Ако кандидатстването Ви е неуспешно, ние изтриваме Вашите данни след като сте били уведомени за отказа.

Правно основание

Доколкото целите, за които обработваме горните лични данни са свързани с изпълнението на договор с Вас или предприемане на стъпки преди сключването на договор, правното основание е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

5. Заснемане/филмиране на фестивала и София Мийтингс

Професионални снимки / видеоклипове ще бъдат заснемани на фестивала и по време на София Мийтингс и могат да бъдат използвани за рекламни цели след събитието. Ако не желаете Вашето изображение да се показва, моля, уведомете ни при пристигането си на място. Ако искате снимките, на които можете да се идентифицирате, да бъдат унищожени, моля, изпратете заявката си на office@siff.bg. Ще поискаме разрешение от възрастни, придружаващи деца, преди да публикуваме снимки, на които те могат да бъдат идентифицирани.

Правно основание

Този начин на обработване на личните Ви данни се извършва въз основа на претегляне на интересите (член 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR). Можете да възразите срещу това обработване по всяко време, като изпратите имейл на office@siff.bg.

6. Взаимодействие с нашите страници в социалните мрежи

Поддържаме обществено достъпни профили в социалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram и YouTube („Страници в социалните мрежи“). Ако посетите някоя от нашите Страници в социалните мрежи и сте влезли със собствения си профил, Вашето поведение може да бъде анализирано и събраната информация може да бъде свързана с Вашия акаунт в социалната мрежа. Дори и да не сте влезли или ако нямате акаунт в съответната социална мрежа, някои данни могат да бъдат събрани от доставчика на съответната социална мрежа, например вашия IP адрес или данни, събрани чрез бисквитки. Операторите на социалните мрежи могат да използват тези данни за създаване на потребителски профили. След това Вашият потребителски профил може да се използва за показване на реклами въз основа на интересите Ви. Ако посетите някоя от нашите страници в социалните мрежи, ние сме отговорни, заедно с доставчика на социални мрежи, за събирането и обработката на личните Ви данни. Информация относно събирането и обработването на Вашите лични данни от операторите на социалните мрежи може да бъде намерена тук:

- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

- Twitter: https://twitter.com/en/privacy

- Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

- Youtube https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=bg&ref_topic=6151248

Ще се радваме да Ви предоставим информация за предприетите подходящи мерки за защита за данните при трансфер към трети държави в съответствие с чл. 46 от GDPR по всяко време, при поискване. Можете да упражните правата си на субект на данни в съответствие с глава III от GDPR (право на информация, корекция, изтриване, ограничение на обработването, прехвърляне на данни и др.) както срещу нас, така и срещу оператора на съответната социална медийна мрежа. В този контекст бихме искали да отбележим, че можем да влияем само върху обработването на лични данни и прилагането на правата на засегнатите лица в рамките на нашите страници в социалните мрежи и в рамките на възможностите, предоставени ни от съответния оператор.

Правно основание

Правното основание за използването на страници в социалните мрежи е член 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR. Нашият законен интерес произтича от необходимостта от присъствието и маркетинга на нашите услуги в интернет.

7. Участие в определяне на Награда на младия зрител

Наградата на младия зрител на Европейската филмова академия е общоевропейско еднодневно детско събитие, провеждано в началото на май и организирано от Европейската филмова академия, в която ние участваме като национален представител.

За да дадем възможност на дете да участва в Наградата на младия зрител, ние обработваме имейл адреса, името и фамилията на детето Ви, датата на раждане и адрес (град). В случай че събираме тази информация директно от Вашето дете, ние ще Ви известим и ще получим Вашето съгласие в съответствие с приложимото законодателство. Можем също така да използваме информацията Ви за контакт, за да комуникираме с Вас относно участието на детето в Наградата на младия зрител. Няма да съхраняваме личните данни на детето Ви, освен ако Вие като родител или настойник не ни дадете разрешение за това. За да защитим безопасността на Вашето дете, изискваме доказателство за Вашата самоличност. Може да откажем достъп, ако имаме съмнения относно Вашата самоличност.

По всяко време можете да достъпите личните данни на Вашето дете, които обработваме, да поискате изтриване или да откажете последващо използване на тези данни. За да отправите искане във връзка с обработването на лични данни, свържете се с нас на office@siff.bg.

8. Когато се свързвате с нас по имейл, телефон или чрез форма за контакт

Съхраняваме записи от кореспонденцията ни с Вас, когато се свържете с нас по имейл / телефон или взаимодействате с нас в социалните мрежи. Използваме тези записи за да управляваме ефективно Вашите запитвания, за мониторинг на качеството и за непрекъснато подобряване на нашите и услуги.

Правно основание:

Доколкото целите, за които обработваме горните лични данни са свързани с изпълнението на договор с Вас или предоставянето на услуга, поискана от Вас, правното основание е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

9. Да Ви информираме за новини, свързани с организираните от нас събития или предоставяни услуги

Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с промоционална информация (наричана по-долу „бюлетин“) само със съгласието на получателя или когато имаме законово основание. Ако сте предоставили съгласие само за определен тип промоционална информация, то ние ще се съобразим с предпочитанията Ви. Наред с бюлетина на фестивала, публикуваме и ежедневен бюлетин в рамките фестивала и София Мийтингс.

За да се абонирате за нашия бюлетин е достатъчен Вашия имейл адрес. Също така Ви даваме възможност да предоставите вашето собствено и фамилно име. Тази информация се използва единствено с цел персонализиране.

Използването на доставчик на услуги за имейл маркетинг, провеждането на статистически проучвания и анализи, както и документирането на процеса по абониране е съобразено на нашите легитимни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR. Използваме сигурна система за изпращане на бюлетини, която обслужва нашите търговски интереси и в същото време отговаря на очакванията на потребителите.

Можете да се откажете от абонамента си, т.е. да оттеглите съгласието си по всяко време. Това можете да направите като последвате линка в края на всяко съобщение, което Ви изпращаме. Можете също така да се отпишете като ни пишете на office@siff.bg.

Правно основание:

Ако сте дали съгласие за обработването на Вашите лични данни за изпращане на новини и информация за събития и услуги, както е описано по-горе, правното основание за обработване на личните Ви данни е член 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR (съгласие).

10. За да изпълним наше законово задължение

Използваме Вашите лични данни, за да гарантираме, че спазваме всички законови изисквания или разпореждания на държавен орган, включително като разкриваме лични данни на съдебни или административни органи.

Правно основание:

Случаите, в които обработваме Вашите лични данни за изпълнение на законовите ни задължения, правното основание е член 6, параграф 1, буква „в“ от GDPR.

ИНТЕГРИРАНЕ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

На нашите уеб страници можем да предоставяме съдържание на трети страни, като например видеоклипове или графики, предоставени от YouTube. За да могат потребителите да имат достъп до тези услуги и съдържание, доставчиците на тези онлайн услуги изискват IP адреса на съответния потребител. От това следва, че ако тези доставчици не знаят Вашия IP адрес, те не могат да изпращат въпросното съдържание до Вашия браузър и съответно IP адресът е необходимо да бъде предоставян за да имате достъп до съдържанието. На нашите уеб страници ние се стремим да предлагаме само съдържание от доставчици, които събират вашия IP адрес с единствената цел да публикуват съдържание.

Google Analytics

Нашите уеб страници използват Google Analytics - услуга за анализ на уеб страници, предоставена от Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Analytics използва бисквитки, които представляват текстови файлове, инсталирани на вашия компютър, за да анализират начина, по който посетителите използват уебсайта. Данните, генерирани от бисквитките, свързани с използването на уеб страницата, обикновено се предават и съхраняват от Google на сървъри, разположени в Съединените щати.

Google ще използва тази информация, за да оцени използването от вас на уеб страницата, да състави доклади за дейността на уеб страницата и да предостави други услуги, свързани с дейността на уеб страницата и използването на интернет. Google няма да се опитва да свързва вашия IP адрес, събран за Google Analytics и други данни, съхранявани от Google.

Можете да ограничите обработването на информация, събирана от бисквитки във връзка с използването от вас на уеб страниците (включително вашия IP адрес) и предоставянето й на Google, като изтеглите и инсталирате браузър приставката налична тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Информация за сигурността на данните обработвани от Google можете да намерите тук: https://support.google.com/analytics/?hl=bg#topic=9143232   

YouTube

Ние инкорпорираме видеоклипове от YouTube на някои от нашите уеб страници. Операторът на съответния плъгин е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. При посещение на уеб страница, с помощта на приставката YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. По време на процеса YouTube събира информация за това кои страници посещавате. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, YouTube може да идентифицира Вашето лично поведение при сърфиране. Можете да предотвратите това, като предварително излезете от акаунта си в YouTube.

Когато стартира видеоклип в YouTube, доставчикът използва бисквитки, които събират информация за поведението на потребителите. Ако сте деактивирали съхраняването на бисквитки за Google Ad Program, тези видове бисквитки също ще бъдат изключени при гледане на видеоклипове в YouTube. Въпреки това YouTube съхранява обезличени данни за употреба в други бисквитки. Ако искате да предотвратите това, трябва да блокирате съхраняването на бисквитки във Вашия браузър. Можете да намерите допълнителна информация за обработката на потребителски данни в декларацията за поверителност на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=de

БИСКВИТКИ

Моля, имайте предвид, че когато посещавате нашите уеб страници, бисквитките могат да се инсталират автоматично във Вашия браузър.

„Бисквитките“ са „информация, съхранявана в устройствата“ и инсталирани от уеб страница на устройството на потребителя. Инсталирането на „бисквитка“ е подобно на залепването на „етикет“ на устройството на онлайн потребителя.

Ако този етикет съдържа уникален идентификатор, уеб страницата може да използва този идентификатор, за да различи един онлайн потребител от друг и така да разпознае потребителя при следващи посещения. Той служи предимно като идентификатор и не може да се изпълнява като код, нито да носи вирус.

Целта на бисквитките е да направи Вашето посещение на нашите уеб страници по-плавно и по-удобно.

Нашите уеб страници използват следните бисквитки:

- временни, сесийни бисквитки, които се изтриват веднага щом напуснете браузъра или уеб страницата;

- постоянни бисквитки, които остават на Вашето устройство до изтичането им в края на живота им или докато не ги изтриете с помощта на функциите на Вашия браузър.

Информацията, събрана от инсталираните от Арт Фест бисквитки, изброени по-долу, преминава през обработване, предназначено да:

- улесни връзките към нашите уеб страници. Единствената цел на това обработване е да улесни сърфирането в нашите уеб страници, а личните данни, съдържащи се в бисквитките не се прехвърлят от Арт Фест на трети страни;

- измерва и анализира аудиторията и трафика на уеб страницата и Вашето сърфиране в нашите уеб страници, главно с цел подобряване на нашите услуги.

Всяка информация, събрана от тези бисквитки, се съхранява само за времето на използване на услугите, предлагани от нашите уеб страници, и във всеки случай за период не по-дълъг от 24 месеца.

Конфигуриране на бисквитките на различните браузъри

Ако искате да блокирате бисквитки, Вашият браузър предоставя начини за това: можете да откажете да получавате или запазвате нови бисквитки. Ако обаче конфигурирате браузъра си автоматично да блокира бисквитките, вече няма да можете да използвате определени функции на нашите уеб страници.

Докато повечето браузъри са конфигурирани по подразбиране да позволят инсталирането на бисквитки, можете да конфигурирате Вашия уеб браузър да активира или деактивира инсталирането и използването на бисквитки, или можете да изберете кои бисквитки искате да разрешите. Отидете на менюто "Помощ" на Вашия браузър, за да разберете как да коригирате предпочитанията си за бисквитки.

Можете също така да конфигурирате браузъра си да разрешава или забранява бисквитки за всеки отделен случай, преди тяхното инсталиране. Можете също така да настроите браузъра си да изчиства редовно бисквитките от Вашето устройство. Не забравяйте да конфигурирате всички браузъри на различните си устройства (таблети, смартфони и компютри).

Тъй като всеки браузър е конфигуриран по различен начин, по-долу ще намерите основните уеб старици, предлагащи помощ при конфигурирането на вашия браузър:

- за Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- за Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg

- за Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Обикновено можете да контролирате кои бисквитки, ако има такива, се съхраняват на Вашето устройство. По всяко време можете да въведете или промените Вашите предпочитания чрез избора, наличен в софтуера на Вашия браузър.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние съхраняваме личните Ви данни за срока, който е необходим или е позволен с оглед на целите, за които ги обработваме. След реализирането на тези цели или след отпадането на законния ни интерес или законовото основание за обработването на данните (напр. когато бъде оттеглено съгласието за обработване на определени данни), ние ще заличим личните данни без ненужно забавяне.

Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните Ви данни, включват: (а) периодът, през който се състоят организираните от нас събития, и Ви предоставяме услугите си, (б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас закони, и (в) периодът, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове.

Например ние ще съхраняваме лични данни, съдържащи се в счетоводната ни документация, за сроковете, предвидени в българския Закон за счетоводството.

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Разкриваме личните Ви данни само ако това е позволено от закона. Работим с различни доставчици на услуги, например с доставчици на технически услуги или с компании, предоставящи платежни услуги. Тези доставчици на услуги обработват Вашите лични данни от наше име и само при определени условия. Доставчиците на услуги, с които работим получават достъп до вашите лични данни само в обхвата и за периода, необходим за предоставяне на съответната услуга.

Ако в рамките на настоящата Политика за поверителност използваме съдържание, инструменти или други средства от който и да е друг доставчик и посоченото седалище се намира в трета държава, може да се приеме, че преносът на данни ще се извърши в тази трета страна. Трети страни са тези държави, които са разположени извън Европейското икономическо пространство и не са под юрисдикция на ЕС, т.е. държави, в които GDPR не е пряко приложим. Прехвърлянето на лични данни в трети страни се извършва само ако има подходящо ниво на защита на данните или друга форма на законно разрешение.

Категориите получатели, които обработват лични данни от наше име, са:

 • счетоводни и одиторски предприятия, които обработват лични данни за целите на счетоводното отчитане и одитирането на финансовите ни отчети, както и за изпълнението на нормативните ни задължения в сферата на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство;
 • доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители;
 • лицензирани пощенски оператори и транспортни или спедиторски компании, в случаите и лицензирани доставчици на платежни услуги за целите на обработването на плащания от/към Вас;
 • видео стрийминг платформи и платформи за извършване на регистрация на участници
 • спонсори, които обикновено са от филмовата индустрия. В определени ситуации може да се наложи като част от споразумението ни с този партньор да им предоставим основни данни за участниците в организираните от нас събития. Не им се предоставя тази информация, за да могат да комуникират директно с Вас.
 • хотели, в случаите, в които съдействаме с настаняването на гостите на фестивала и София Мийтингс; 
 • на държавни органи, на които по закон сме задължени да предоставяме личните Ви данни, като съдилища или, административни органи, осъществяващи регулаторни, надзорни или други подобни функции (напр. Комисията за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисията за защита на конкуренцията и други компетентни органи, на които по закон е позволено да събират и обработват лични данни).

КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Въвели сме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за да защитим личните Ви данни от случайна загуба, неоторизирано използване или достъп, промяна или разкриване. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните ви данни до тези служители, представители, подизпълнители и други трети страни, които имат основание да обработват тези данни. Те ще обработват вашите лични данни само съгласно нашите инструкции като са задължени да опазват тяхната поверителност.

Въвели сме процедури за действие в случай на нарушение, свързано с личните Ви данни като ще уведомим Вас и компетентния регулатор за всяко нарушение, за което по закон се изисква това.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права, както са посочени по-долу.

 • Право на достъп - имате право да поискате безплатно копие на Личните Ви данни.
 • Право на коригиране и допълване - В случай че установите, че обработваните от нас лични данни са неточни и/или непълни, можете да поискате от нас да ги коригираме и/или да ги допълним.
 • Право на изтриване (известно още като „Правото да бъдеш забравен“) и право на ограничаване на обработването - имате право да поискате да спрем обработването занапред или да изтрием всички Ваши лични данни, които съхраняваме.
 • Право на възражение - когато обработваме Вашите лични данни, основавайки се на нашия легитимен интерес, Вие имате право да възразите срещу такова обработване. Освен това, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и рекламата.
 • Право на преносимост на данните - в случаите, когато обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие или за изпълнение на договорните ни задължения спрямо Вас, имате право да поискате от нас да преместваме, копираме или прехвърляме Вашите лични данни по електронен път в машинно четим формат.

Горните права могат да бъдат ограничавани при наличието на някои обстоятелства, например ако изпълнението на Вашето искане би довело до разкриването на лични данни на друго лице, или ако поискате от нас да изтрием информация, която ние сме длъжни да имаме по закон, или ако имаме убедителни легитимни (законни) интереси да я запазим. Ще ви уведомим във всеки един случай, в който е налице някое от горните ограничения на Вашите права.

Можете да упражните правата си по тази политика и GDPR, като ни се обадите или изпратите имейл до нас, в който се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви. Част от правата ви като субект на данни можете да осъществите и посредством профила Ви на Уеб сайта, където можете да редактирате или изтриете въведените от Вас лични данни.

 • Право на жалба

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до компетентен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, чийто адрес е:

гр. София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/915 – 3518

Email: kzld@cpdp.bg

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

По всички въпроси, свързани с обработването на лични Ви данни или упражняването на правата Ви, можете да се свържете с нас по следния начини:

По имейл, като ни изпратите електронно съобщение на office@siff.bg.